CSG Willem De Zwijger

Kamerlingh Onnesdreef 4 2871 JN Schoonhoven

  • Wij houden van beweging. Op het sportveld naast onze school en in onze gymzalen ontdekken de leerlingen verschillende sporten.
  • Iedereen is welkom op de WZ, want de "C" in CSG staat er niet voor niets. Daarom hebben we oog voor jou en wat je nodig hebt.
  • Maak op onze website alvast kennis met CSG Willem de Zwijger Schoonhoven.
  • Je staat er niet alleen voor, want iedere leerling heeft een mentor.
  • Op de WZ leer je zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen leerproces. Naast de gewone lessen kun je kiezen voor flexlessen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid is in het najaar van 2022 gemeten bij de leerlingen in al onze leerjaren. De resultaten zijn hier zichtbaar; ze variëren per afdeling. Wij nemen de mening van onze leerlingen serieus en zullen hun antwoorden analyseren en bespreken. Wij hopen, dat onze actiepunten leiden tot een verdere toename van de tevredenheid van onze leerlingen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn blij met de hoge scores die wij kregen van onze leerlingen over de onderwerpen Sfeer en Veiligheid, Natuurlijk blijven wij onze best doen voor het welbevinden van onze leerlingen en hun sociale en fysieke veiligheid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij zijn blij, dat maar liefst 308 ouders de enquête hebben ingevuld. Bedankt voor de gegeven scores en de feedback. Wij zien, dat de tevredenheid van de ouders is gestegen t.o.v. het vorige jaar. Daar zijn wij blij mee. En wij zullen de gemaakte opmerkingen voor onszelf blijven omzetten in actiepunten om zo te komen tot een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven