Portus Meridiem

Grift 30 3075 SB Rotterdam

  • Schoolfoto van Portus Meridiem
  • Schoolfoto van Portus Meridiem
  • Schoolfoto van Portus Meridiem
  • Schoolfoto van Portus Meridiem
  • Schoolfoto van Portus Meridiem

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op de Zuidermavo nemen we jaarlijks op school, het leerling- en oudertevredenheidsonderzoek af. Leerlingen en ouders doen dit normaliter ook altijd op school, we hebben namelijk gemerkt dat de respons vele malen hoger ligt en dan ook een beter beeld geeft van de beleving van leerlingen en ouders/verzorgers. Door de coronamaatregelen was het voor ons niet mogelijk om op deze wijze het tevredenheidsonderzoek goed af te nemen. We hebben er dan ook voor gekozen om het dit jaar niet te doen (conform de regelingen die vanuit Vensters voor Verantwoording, die hiervoor waren aangepast).   We zullen in het nieuwe schooljaar het tevredenheidsonderzoek eerder in het schooljaar 2020-2021 inplannen, zodat we ook weer meer recente gegevens kunnen publiceren.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Terug naar boven