Accent PRO Delfshaven

Japarastraat 4 3029 NA Rotterdam

 • Het schoolplein is in 2016 geheel vernieuwd dankzij de subsidie van Jantje Beton.
 • Schoolfoto van Accent PRO Delfshaven
 • Schoolfoto van Accent PRO Delfshaven
 • Schoolfoto van Accent PRO Delfshaven

In het kort

Toelichting van de school

Accent Delfshaven is een school in Rotterdam voor praktijkonderwijs, gelegen aan de Maas in de wijk Schiemond. Het onderwijs wordt aangepast aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Wij volgen de individuele leerlijnen van de leerlingen en werken samen aan de doelen die voortkomen uit de coachinggesprekken en het OPP. De samenwerking met ouders vinden wij hierbij belangrijk.

Accent Delfshaven bevordert de zelfredzaamheid als voorbereiding op het zelfstandig kunnen leven, wonen en werken. Het uiteindelijke doel van Accent Delfshaven is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende arbeidsplaats en/of door te laten stromen naar een vervolgopleiding. Leerlingen verlaten de school met een Pro-diploma. Accent Delfshaven biedt daarnaast de leerlingen de mogelijkheid om branchecertificaten en een entree-diploma (MBO-niveau 1) te behalen.

Kenmerken van de school

 • Goede- en excellente school
 • Diploma's/ certificaten
 • Entreeopleiding i.s.m. Albeda
 • Arbeidstoeleiding
 • Veilige school

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven