Accent Praktijkonderwijs Delfshaven

Japarastraat 4 3029 NA Rotterdam

  • Er is een mogelijkheid om een branchecertificaat Sport te behalen op deze locatie
  • Schoolfoto van Accent Praktijkonderwijs Delfshaven
  • Schoolfoto van Accent Praktijkonderwijs Delfshaven
  • Schoolfoto van Accent Praktijkonderwijs Delfshaven
  • Het is mogelijk branchecertificaten te behalen in Houtbewerking, Schilderen en Lassen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het overzicht staan de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij onze leerlingen.

Fijn om te lezen dat onze leerlingen bovengemiddeld tevreden zijn over onze school.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,1
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Accent Delfshaven is een veilige school. In 2019 behaalde de school het certificaat "Veilige School". In 2022 heeft de school middels een re-audit het certificaat Veilige School opnieuw behaald. Dit certificaat is geldig tot juni 2025.

De schoolregels van Accent Delfshaven

Op Accent Delfshaven …

- hebben we respect voor elkaar.     

- wordt er niet gepest.

- zetten we petten en mutsen binnen af.    

- staan onze telefoons, geluidsapparatuur uit in de school en liggen in de kluis. (Alleen voor schooltijd en in de pauze mogen deze worden gebruikt in de aula en op het plein). Gebruik en meenemen van eigen apparatuur is altijd op eigen risico.    

- roken we niet in en op het schoolterrein.  

- eten en drinken we alleen in de aula.     

- blijven we in de pauze op school.      

- zijn we op tijd in de les.

- hebben we onze  schoolspullen in orde.      

- houden we onze schoolomgeving schoon.      

- spreken we Nederlands.

- hebben we onze jas uit in de klas. In de aula mag het wel.     

- spreken we personeel aan met meneer/mevrouw.

- zijn drugs, alcohol, (nep-)wapens, vuurwerk, schelden, vernielen, bedreigen en alle andere bij de wet verboden zaken en handelingen verboden. (Bezit wordt gemeld aan de politie).  

Om ervoor te zorgen dat Accent een veilige school is en blijft, werken we nauw samen met bijvoorbeeld de wijkagent, Justitie en leerplicht. Daarnaast heeft onze school afgesproken met andere scholen, de gemeente en de politie dat we alles doen om het gevoel van veiligheid op de scholen – en op de weg ernaar toe – te vergroten. Accent heeft het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA) mee ondertekend. Dit zorgt ervoor dat kinderen en jongeren in de Stadsregio Rotterdam, die hulp nodig hebben, worden gemeld in een computersysteem, zodat de hulpverleners de ondersteuning aan de jongere op elkaar kunnen afstemmen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Zoals is te lezen zijn leerlingen en ouders tevreden over onze school.
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven