Emmauscollege | R.K. Scholengemeenschap voor havo en vwo

Alexandriestraat 40 3067 MR Rotterdam

Schoolfoto van Emmauscollege | R.K. Scholengemeenschap voor havo en vwo

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Emmauscollege wil voor al haar leerlingen een veilige omgeving creëren. Zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Doen zich incidenten voor dan zal de school daar adequaat op reageren. Vaak zullen de afdelingscoördinatoren, mentoren en zorgcoördinator worden ingeschakeld. Natuurlijk doet de school er alles aan om incidenten te voorkomen. Dit gebeurt in de vorm van projecten waarin o.a. aandacht wordt besteed aan pesten en de gevaren van internetgebruik. Daarnaast is er toezicht tijdens de pauzes.

Middels het Veilige School Predicaat van de gemeente Rotterdam wordt op de gebieden van schoolcultuur, aantrekkelijk onderwijs, fysieke omgeving en externe samenwerking de veiligheid in en om de school cyclisch gemonitord en geoptimaliseerd.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven