Comenius College Chr. SGM voor vwo havo vmbo lwoo, loc. De Meerpaal

Kreeftstraat 44 3067 JV Rotterdam

Schoolfoto van Comenius College Chr. SGM voor vwo havo vmbo lwoo, loc. De Meerpaal

In het kort

Toelichting van de school

De Meerpaal is een VMBO met leerwegondersteuning voor alle leerlingen. Er wordt onderwijs aangeboden in de theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. 

Voor de leerlingen is een goede ondersteuning van groot belang. Die ondersteuning waarborgen we door de schoolorganisatie overzichtelijk in te richten, door de rol van de mentor en door de kleine klassen (17 lln).

Binnen de beroepsgerichte leerweg wordt het profiel ‘Dienstverlening en Producten’ aangeboden.  Dit profiel heeft een brede aansluiting op vervolgopleidingen in het MBO.

Binnen de theoretische leerweg bieden de vakkenpakketten de mogelijkheid om de meeste profielen binnen het MBO te kunnen kiezen.

In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan het wegwerken van de leerachterstanden en de sociaal- emotionele ontwikkeling, middels de vakken drama, sociale vaardigheden en leefstijl. Voor de toelating van leerlingen op de school worden de geldende criteria LWOO gehanteerd en is De Overstaproute Rotterdam leidend.

Voor meer info: http://vmbo-demeerpaal.nl/

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t
  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
501

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven