Wolfert ISK

Walenburgerweg 128 3033 AK Rotterdam

  • Schoolfoto van Wolfert ISK
  • Schoolfoto van Wolfert ISK

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ISK-leerlingen die langer dan 1 jaar ISK onderwijs volgen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De ISK is gehuisvest in een kleine afdeling op Walenburgerweg 130 waar leerlingen zich veilig voelen. Er is een grote sociale controle en alle gedragsnormen en waarden worden uitermate goed nageleefd

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders van ISK leerlingen nemen niet deel aan het tevredenheidsonderzoek omdat de taalbarrière te groot is voor het merendeel van de ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven