Thorbecke vmbo voor sport & dans

Prins Alexanderlaan 151 3066 NV Rotterdam

  • Leerlingen kunnen vier jaar lang onder schooltijd dansen in de highschool Dans. We hebben een dansstudio in het gebouw.
  • Thorbecke geeft en highschool Basketbal, Hockey, Handbal en Voetbal. De leerlingen trainen vier uur per week onder schooltijd.
  • In de highschool Voetbal trainen de leerlingen twee keer per week op de velden van Excelsior.
  • Schoolfoto van Thorbecke vmbo voor sport & dans
  • Wij hebben de ambitie om het beste uit de leerlingen te halen, zodat ze met een diploma én een heleboel vaardigheden door kunnen op het mbo.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De algemene ambities uit het schoolplan worden vertaald in een locatieplan. Ieder jaar stellen we een plan op dat concreet vertelt wat we willen en hoe we het gaan doen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Thorbecke V.O. heeft een kaderstellend leerlingbegeleidingsplan (zorgplan), dat richtinggevend is voor de plannen van elk van de locaties.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven