STC vmbo college voor Maritiem en Techniek, technologie en vakmanschap

Anthony Fokkerweg 4 3088 GG Rotterdam

  • School is een inspirerende plek waar leerlingen uitgedaagd worden om de beste versie van zichzelf te worden.
  • Schoolfoto van STC vmbo college voor Maritiem en Techniek, technologie en vakmanschap
  • Schoolfoto van STC vmbo college voor Maritiem en Techniek, technologie en vakmanschap
  • Schoolfoto van STC vmbo college voor Maritiem en Techniek, technologie en vakmanschap
  • Schoolfoto van STC vmbo college voor Maritiem en Techniek, technologie en vakmanschap

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wil je naar onze school?

Wil je naar onze school? We volgen de OverstapRoute van Koers VO. Het advies van de basisschool is leidend. Met een vmbo b/k/gl-advies kun je naar het STC vmbo college.

We kennen onze leerlingen en volgen hun ontwikkeling. Daarom zien we het tijdig als een leerling op een ander niveau (hoger of lager) beter functioneert. Een leerling kan ook bij verandering van onderwijsniveau bijna altijd bij het STC vmbo college blijven. We zijn er trots op dat veel leerlingen op een hoger niveau uitstromen dan dat ze binnengekomen zijn.

Gl-leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een mavodiploma halen. Ook met een lwoo-indicatie kunnen leerlingen bij ons terecht.

De locatie Anthony Fokkerweg bestaat sinds het schooljaar 2017-2018. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze school is er voor jongens en meiden die van onderzoeken, ontwerpen en ontdekken houden. We vinden moderne technologieën en techniek belangrijk.

Toelating

Wij volgen de OverstapRoute van Koers VO.

Het STC vmbo college is onderdeel van de verticale vakinstelling STC Group. We bieden opleidingen aan van vmbo tot en met master. Onze leerlingen kunnen na hun middelbare school verder op het mbo of het hbo van STC Group.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het STC vmbo college vindt het belangrijk dat leerlingen met een diploma op zak de school verlaten. Daarom krijgen de leerlingen in het examenjaar extra lessen en examentraining. Ook in deze onzekere coronatijden houden we de prestaties van de leerlingen goed in de gaten en helpen ze waar dat nodig is. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Door gerichte aandacht van de vakgroepen wordt het onderwijsaanbod in de examenvakken voortdurend aangepast aan de ambities en behaalde resultaten. Het programma wordt steeds aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen en de eisen van het examenprogramma. Dit levert uitstekende resultaten op: alle vmbo-leerlingen haalden het afgelopen jaar hun diploma!
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen die hun diploma bij het STC vmbo college gehaald hebben,of de komende jaren gaan halen op de Haven Havo, kunnen direct doorstromen naar het mbo of het hbo van het STC. Er is een doorlopende leerlijn vmbo naar mbo- en hbo-opleidingen van STC Group. STC Group is dé vakinstelling voor scheepvaart, transport en procesindustrie. 
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2020 de school weer positief beoordeeld.

Terug naar boven