Mytylschool De Brug

Ringdijk 84 3054 KV Rotterdam

Schoolfoto van Mytylschool De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Mytylschool de Brug. Mytylschool de Brug is een school voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en heeft een SO (Speciaal Onderwijs voor basisschool leerlingen) en een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) afdeling. Binnen het VSO maken we een onderscheid in leerroutes Vervolgonderwijs, Arbeid en Dagbesteding.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en Mytylschool de Brug zelf. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mytylschool de Brug heeft in totaal zo'n 315 leerlingen verdeeld over 3 afdelingen (SO, VSO Praktisch gericht onderwijs en de VSO vmbo-havo). De vmbo-havo afdeling heeft gemiddeld tussen de 70 en 80 leerlingen.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven