Norbertus

Lyceumlaan 10, tijdelijk tot 1-8-2024 Bovendonk 115 4707 ZH Roosendaal

 • Schoolfoto van Norbertus
 • Schoolfoto van Norbertus
 • Schoolfoto van Norbertus
 • Schoolfoto van Norbertus
 • Schoolfoto van Norbertus

In het kort

Toelichting van de school

Scholengemeenschap Tongerlo is een bijzondere school vanwege zijn onderwijsaanbod voor Roosendaalse jongeren tussen pakweg 12 en 18 jaar. Alle jongeren uit Roosendaal en de regio kunnen op Tongerlo terecht voor regulier voortgezet onderwijs. Scholengroep Tongerlo biedt vanuit 3 locaties alle opleidingen van vwo (inclusief ondersteuning hoogbegaafdheid) tot vmbo (inclusief leerwegondersteuning) en praktijkonderwijs aan.  

We bieden kansen aan al onze leerlingen. Omdat leerlingen in capaciteiten, zorgbehoeften en leeftijd verschillen, zijn de opleidingen van Tongerlo onderverdeeld in logisch samenhangende clusters, waarin de leerling zich gekend weet en voelt. Elke leerling kan doorstromen naar de opleiding die het beste bij hem of haar past. Wel zo fijn.

De locatie Norbertus is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Het leren van de leerling is uitgangspunt van het handelen van docenten en het onderwijsaanbod. De school is begaafdheidsprofielschool, junior Unesco-school en naast Econasium ook WON-school en examenpartner van het Goethe-instituut en Cambridge English Preparation Exame Centre.

Met het diploma halen leerlingen een startbewijs voor een vervolgopleiding op hbo of universiteit. Ze leren zich optimaal te ontplooien in een veranderende wereld, met oog voor zichzelf en elkaar. Respectvol gedrag, dienstbaarheid, naastenliefde en verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld in al haar aspecten zijn daartoe kernwaarden. 

Er is veel ruimte voor keuzes en interesses van de individuele leerling. Ook mag een leerling op school excellent zijn en op zoek gaan naar meer verdieping en verbreding. Misschien worden lessen vervangen door verrijkingsopdrachten, misschien kan wel een klas worden overgeslagen. Hoogbegaafde leerlingen krijgen de mogelijkheid een programma op maat te volgen.


Kenmerken van de school

 • Talentontwikkeling
 • Goede sfeer en traditie
 • Cultuur en wereldburgerschap
 • Onderzoekend leren
 • 21e eeuwse vaardigheden

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1111

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven