Gertrudis

Vincentiusstraat 53 4701 LN Roosendaal

 • Schoolfoto van Gertrudis
 • Schoolfoto van Gertrudis
 • Schoolfoto van Gertrudis
 • Schoolfoto van Gertrudis
 • Schoolfoto van Gertrudis

In het kort

Toelichting van de school

Scholengemeenschap Tongerlo is een bijzondere school vanwege zijn onderwijsaanbod voor Roosendaalse jongeren tussen pakweg 12 en 18 jaar. Alle jongeren uit Roosendaal en de regio kunnen op Tongerlo terecht voor regulier voortgezet onderwijs. Tongerlo biedt vanuit 3 locaties alle opleidingen van vwo (inclusief ondersteuning hoogbegaafdheid) tot vmbo (inclusief leerwegondersteuning) en praktijkonderwijs aan.  

We bieden kansen aan al onze leerlingen. Omdat leerlingen in capaciteiten, zorgbehoeften en leeftijd verschillen, zijn de opleidingen van Tongerlo onderverdeeld in logisch samenhangende clusters, waarin de leerling zich gekend weet en voelt. Elke leerling kan doorstromen naar de opleiding die het beste bij hem of haar past. Wel zo fijn.

De locatie Getrudis biedt de theoretische en de gemengde leerweg aan en kent in de onderbouw een tweejarige brugperiode met mavoklassen en havokansklassen. Het onderwijs bevat een stevige praktische component met als speerpunten Tech (techniek), Care (zorg) en Arts (kunst en cultuur).

Het belang van de leerlingen staat centraal. We helpen leerlingen om stevig in hun schoenen te staan door doorlopend hun vertrouwen in zichzelf te stimuleren en hen de ruimte te bieden om initiatieven te nemen. Maar we leren hen ook dat omgaan met tegenslagen er ook bij hoort.

We streven ernaar dat onze leerlingen zich tot hulpvaardige mensen met oog voor een ander ontwikkelen, maar ook zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk zijn. Ze kunnen samenwerken en investeren in relaties. Democratische kernwaarden en het daarnaar handelen, aandacht voor duurzaamheid en actief burgerschap vormen de pijlers die ervoor zorgen dat onze leerlingen oog voor hun omgeving hebben.

Kenmerken van de school

 • Onderwijs op maat
 • Ruimte voor eigen keuzes
 • Sfeer en thuisgevoel
 • Verbinding en samenwerking
 • Structuur/kleinschaligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds medio schooljaar 2021-2022 is Gertrudis in een volledig vernieuwd gebouw gevestigd. De nieuwe school kent een overzichtelijke structuur. Leerlingen weten snel waar ze in ons kleurrijke gebouw moeten zijn en bij welke mensen ze met hun vragen terecht kunnen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
460

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven