OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal

  • Leren in groepjes en individueel leren wisselen elkaar af.
  • Iedere leerling heeft een eigen Chromebook.
  • Voor de brugklas leerlingen is er een eigen omgeving binnen het schoolgebouw.
  • Praktisch en theoretisch leren gaan hand in hand.
  • In het praktijkonderwijs staat praktisch leren centraal.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 hebben de leerlingen van het Da Vinci College deelgenomen aan het  jaarlijkse leerlingtevredenheidsonderzoek.

De resultaten worden weergegeven voor de hele school (School) en uitgesplitst naar onderwijssoort:

  • PrO geeft de tevredenheid weer van de leerlingen in het Praktijkonderwijs
  • vmbo geeft de tevredenheid weer van de leerlingen uit de onderbouw (eerste en tweede leerjaar) van het vmbo.
  • vmbo-b geeft de tevredenheid weer van de leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg.
  • vmbo-k geeft de tevredenheid weer van de leerlingen in het derde en vierde leerjaar van de kaderberoepsgerichte leerweg.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 is bij de leerlingen van zowel het praktijkonderwijs als het vmbo de jaarlijkse vragenlijst over sociale veiligheid afgenomen.


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Dit onderzoek is in het voorjaar van 2020 gehouden onder de ouders/verzorgers van leerlingen uit het praktijkonderwijs en het vmbo van het Da Vinci College.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven