OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal

Schoolfoto van OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2020 hebben de leerlingen van het Da Vinci College deelgenomen aan het  jaarlijkse leerlingtevredenheidsonderzoek.

De resultaten worden weergegeven voor de hele school (School) en uitgesplitst naar onderwijssoort:

  • PrO geeft de tevredenheid weer van de leerlingen in het Praktijkonderwijs
  • vmbo geeft de tevredenheid weer van de leerlingen uit de onderbouw (eerste en tweede leerjaar) van het vmbo.
  • vmbo-b geeft de tevredenheid weer van de leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg.
  • vmbo-k geeft de tevredenheid weer van de leerlingen in het derde en vierde leerjaar van de kaderberoepsgerichte leerweg.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Dit onderzoek is in het voorjaar van 2020 gehouden onder de ouders/verzorgers van leerlingen uit alle onderwijssoorten van het Da Vinci College.

Weergave

Tevredenheid
6,9

Bron

Terug naar boven