OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal

 • Leren in groepjes en individueel leren wisselen elkaar af.
 • Iedere leerling heeft een eigen Chromebook.
 • Voor de brugklas leerlingen is er een eigen omgeving binnen het schoolgebouw.
 • Praktisch en theoretisch leren gaan hand in hand.
 • In het praktijkonderwijs staat praktisch leren centraal.

In het kort

Toelichting van de school

Scholengroep Tongerlo is een school met een onderwijsaanbod voor Roosendaalse jongeren tussen pakweg 12 en 18 jaar. Alle jongeren uit Roosendaal en de regio kunnen op Tongerlo terecht voor regulier voortgezet onderwijs. Scholengroep Tongerlo biedt vanuit 3 locaties alle opleidingen van vwo (inclusief ondersteuning hoogbegaafdheid) tot vmbo en praktijkonderwijs aan.

Omdat leerlingen in capaciteiten, zorgbehoeften en leeftijd verschillen, zijn de opleidingen van Tongerlo onderverdeeld in logisch samenhangende clusters, waarin de leerling zich gekend weet en voelt. Elke leerling kan doorstromen naar de opleiding die het beste bij hem of haar past.

De locatie Da Vinci College, is een kleinschalige en veilige ontmoetingsplaats waarin de leerling centraal staat. Het Da Vinci College richt zich specifiek op het praktijkonderwijs en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het college verzorgt opleidingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo in de sectoren Techniek, Horeca & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Samen met ouders, instanties en bedrijven wordt zowel in het praktijkonderwijs als in het vmbo het leren in de praktijk vorm gegeven.

Kenmerken van de school

 • Gevarieerd en modern onderwijs
 • Leren door te doen
 • Leren van en met elkaar
 • Vakcolleges
 • Praktijkonderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school kent een stabiel leerlingen aantal met ongeveer 250 leerlingen die praktijkonderwijs volgen en ongeveer 500 leerlingen die een vmbo opleiding volgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
724

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven