Markland Oudenbosch

Pagnevaartweg 5 4731 AA Oudenbosch

  • Schoolfoto van Markland Oudenbosch
  • Schoolfoto van Markland Oudenbosch
  • Schoolfoto van Markland Oudenbosch
  • Schoolfoto van Markland Oudenbosch
  • Schoolfoto van Markland Oudenbosch

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van de klas 1, 2 en 3 is afgerond. Uit de waardering die leerlingen voor de school hebben, blijkt dat de meeste zaken voldoend beoordeeld worden, maar dat er op sommige afdelingen een daling zichtbaar is in vergelijking met het voorgaande jaar. Op andere afdelingen is een (lichte) stijging te zien. De resultaten worden besproken binnen de directie en de teams. In het schooljaar 2023-2024 wordt er weer een tevredenheidsonderzoek onder deze doelgroepen gehouden en dan kan de vergelijking met eerdere onderzoeksjaren worden gemaakt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Markland Oudenbosch geeft hoge prioriteit aan de fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek onder de ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 3 is afgerond. Uit de waardering die ouders/verzorgers voor onze school hebben, blijkt dat er een aantal zaken voldoende beoordeeld zijn. De tevredenheid van de ouders ligt gelijk aan dat van het voorgaande jaar. De resultaten worden besproken in de directie en de school blijft in gesprek met de ouders, want het kan altijd beter. In het schooljaar 2023-2024 wordt er weer een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders/verzorgers van de derdeklassers gehouden, waarna de vergelijking met eerdere onderzoeksjaren worden gemaakt.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven