School voor Praktijkonderwijs De Maat

Baron van Fridaghstraat 137 B 7731 DL Ommen

 • ArbeidsTrainingsCentrum
 • Schoolfoto van School voor Praktijkonderwijs De Maat
 • Schoolfoto van School voor Praktijkonderwijs De Maat
 • Schoolfoto van School voor Praktijkonderwijs De Maat
 • Schoolfoto van School voor Praktijkonderwijs De Maat

In het kort

Toelichting van de school

“Jouw talent heeft toekomst!”

Ons doel is de talenten van de leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan. Het stimuleren van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid ligt hieraan ten grondslag en maakt een groot deel uit van het leerproces.

Wij zijn een Christelijke school voor Praktijkonderwijs. Wij geloven erin dat iedereen uniek is en verschillende talenten heeft gekregen. Daarom is ons onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Maatwerk, gepersonaliseerd leren en zorg op maat zijn kenmerkend voor onze school.

Op de Maat leren leerlingen door praktijkervaring op te doen, ze leren door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages. De leerlingen ontwikkelen arbeids- en sociale vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De vier belangrijke pijlers in ons onderwijs zijn: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 

Kenmerken van de school

 • Talentonwikkeling
 • Doelgericht
 • Realistisch
 • Geborgen (kleinschalig)
 • Vanuit passie!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?