Teylingen College Duinzigt

Wijttenbachweg 23 2341 VX Oegstgeest

 • Schoolfoto van Teylingen College Duinzigt
 • Schoolfoto van Teylingen College Duinzigt
 • Schoolfoto van Teylingen College Duinzigt

In het kort

Toelichting van de school

Duinzigt is een school voor mavo en havo en maakt deel uit van de Stichting Fioretti Teylingen.

Duinzigt staat voor een veilig sociaal klimaat, een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod, een gerichte leerlingenbegeleiding, een succesvolle afsluiting en een plezierige schooltijd. We zijn ervan overtuigd dat de basis om tot ontwikkeling te komen een sociaal klimaat is, waarin leerlingen zich gezien, gehoord en gekend voelen. Ieder mens, ieder kind is uniek. Op Duinzigt mag en kan iedereen zichzelf zijn. Daarbij spreken we leerlingen enerzijds aan op hun kwaliteiten en talenten en dagen we ze uit deze verder te ontwikkelen. Anderzijds hebben we oog voor wat ze moeilijk vinden en bieden we ze mogelijkheden hieraan extra te werken. Een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod betekent dat we oog hebben voor vakkennis en voor vaardigheden, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Kwalitatief goed onderwijs betekent ook dat de inhoud van de lessen is afgestemd op de behoeften van de leerlingen en dat het gegeven wordt door goede docenten, die zich blijven bekwamen. Soms kan het nodig zijn om leerlingen heel gerichte begeleiding te bieden. Een veilig sociaal klimaat, kwalitatief goed onderwijs en gerichte begeleiding leiden tot goede resultaten. We vinden het belangrijk dat leerlingen succesvol zijn. Succesvol omdat ze kunnen instromen bij een passende vervolgopleiding, maar ook succesvol omdat ze als mens gegroeid zijn en als goede democratische burgers een weg vinden in onze maatschappij. Tot slot, als leerlingen onze school verlaten hopen we dat ze terugkijken op een leuke, plezierige schooltijd.

Kenmerken van de school

 • Persoonlijke aandacht
 • Veilig sociaal klimaat
 • Gerichte leerlingenbegeleiding
 • Rooms Katholiek
 • Ivo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
416

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven