Nuborgh College Veluvine

F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet

  • Schoolfoto van Nuborgh College Veluvine
  • Schoolfoto van Nuborgh College Veluvine
  • Schoolfoto van Nuborgh College Veluvine
  • Schoolfoto van Nuborgh College Veluvine
  • Schoolfoto van Nuborgh College Veluvine

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de hieronder genoemde waarden blijkt uit panelgesprekken dat leerlingen zich op het Nuborgh College Veluvine veilig voelen. Geen enkele deelnemer geeft aan last te hebben van discriminatie of vandalisme. Incidenteel wordt er gepest - zoals overal - maar dat proberen we direct de kop in te drukken (de dader aanpakken), maar we proberen ook de oorzaken weg te nemen. De leerlingen vinden dat de school voldoende doet om vervelende dingen te voorkomen of aan te pakken. Ook geven ze aan dat de mentor voldoende doet om ze te helpen en dat ze de mentor vertrouwen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij zijn als school tevreden over het cijfer dat we van de ouders ontvangen hebben.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven