Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen

Marga Klompelaan 37 6532 SB Nijmegen

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo - het groene lyceum Nijmegen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Omdat iedere leerling zijn eigen manier van leren heeft en op een eigen niveau werkt, heb je op het vmbo 4 leerwegen. Een leerweg is de route die je op het vmbo volgt. Binnen onze school behoren alle leerwegen tot het profiel Groen.

Ook ons groene lyceum valt onder het profiel Groen. Bij het groene lyceum werk je op havo niveau en behaal je in 6 jaar je vmbo én mbo 4 diploma. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

U kunt de informatie over de school vinden op www.yuverta.nl

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel (hierna: SOP) is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) onderwijs moet opstellen. Het SOP is een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het SOP formuleert de school dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen. In het SOP wordt in ieder geval omschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe die georganiseerd is (bijv. een speciale klas). Daarnaast kan de school in haar SOP beschrijven op welke wijze zij invulling geeft aan de basisondersteuning.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven