Thorbecke VO, locatie Nieuwerkerk

Bezoekadres:Kamerlingh Onnesstraat 4 Postadres: Postbus 112 2912 BE Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Op Thorbecke Talentschool Nieuwerkerk kun je vakken op een hoger/lager niveau doen
  • In het Sportprofiel laten we de leerlingen
kennismaken met verschillende en vernieuwende sporten.
  • Topsporter of aanstormend talent; we zorgen ervoor dat je je sport met het onderwijs kunt combineren
  • Leerlingen die interesse hebben in een website maken, foto’s bewerken, of vloggen kunnen bij het media- en entertainmentprofiel.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen zijn tevreden over de school en in het bijzonder over de mentoren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Thorbecke Nieuwerkerk is sterk in het voorkomen van pestgedrag. Er zijn korte lijnen naar mentoren en directieleden. Iedere medewerker kent de leerling bij naam en zorgt ervoor dat pestgedrag direct in de kiem gesmoord wordt. De leerlingen ondertekenen het pestprotocol en in de mentorlessen wordt aandacht besteed aan pesten, groepsgedrag en andere gerelateerde zaken. De school beschikt over een uitgebreid toezichtsysteem door de vele camera's. Voorkomen is beter dan genezen is ons motto! De school heeft een vertrouwenspersoon en een anti-pestcoördinator aangesteld.

De school wordt door ouders en leerlingen als een veilige school ervaren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven