Anna van Rijn College - mavo

Flamingo 3 A 3435 XG Nieuwegein

  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - mavo
  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - mavo
  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - mavo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op de mavo-afdeling van het Anna van Rijn College zitten leerlingen goed op hun plek. Bijna 85% van alle leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van het basisschooladvies. We voldoen hiermee ruimschoots aan de bovenbouwnorm.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen rond het landelijk gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Anna van Rijn College neemt kwaliteitszorg serieus. Wij vragen leerlingen en ouders regelmatig om input op het gebied van onderwijskwaliteit. Dat doen wij in gesprek met leerlingen- en ouderraad en in klankbordgroepen.

Terug naar boven