RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)

Koningin Julianaweg 54 3241 XC Middelharnis

  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de RGO uitgevoerd. De resultaten worden geanalyseerd. De conclusies van de analyses worden ieder jaar meegenomen in de plannen die gemaakt worden ten behoeve van de kwaliteitsverbetering. De tevredenheid van de leerlingen lijkt iets te zijn afgenomen. Echter dit jaar is de LAKS monitor afgenomen bij alle leerlingen. Niet alle resultaten van het hele onderzoek zijn zichtbaar op scholenopdekaart. Alleen de domeinen die voor dit platform belangrijk zijn.  De resultaten van het LAKS geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,1. Uiteraard gaan we aan de slag met de verbeterpunten!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek onder de ouders van de leerlingen van de RGO uitgevoerd. De resultaten worden geanalyseerd. De conclusies van de analyses worden ieder jaar meegenomen in de plannen die gemaakt worden ten behoeve van de kwaliteitsverbetering. Het gemiddelde rapportcijfer is hoger t.o.v. het vorig schooljaar. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven