RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)

Koningin Julianaweg 54 3241 XC Middelharnis

  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)
  • Schoolfoto van RGO vwo - havo - mavo (locatie Koningin Julianaweg)

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Uit de gegevens blijkt dat het grootste deel van de leerlingen op of boven het basisschooladvies zit. Verhoudingsgewijs geeft de informatie over de vmbo-b groep een vertekend beeld in verband met de geringe hoeveelheid leerlingen (gemiddeld vier leerlingen per jaar). De RGO werkt nauw samen met het primair onderwijs om de leerlingen op het juiste niveau te plaatsen. Bij een dubbel advies wordt de leerling geplaatst op het hoogst geadviseerde niveau.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het percentage doorstroom ligt boven de inspectienorm. De RGO hanteert het beleid van de bevorderingsrichtlijnen (zie bijlage Bevorderingsprocedure RGO). In het schooljaar 2019-2020 zijn de lessen in de maanden maart, april, mei en juni op afstand gegeven en zijn de bevorderingsgerichtlijnen minder stringent gehanteerd. Hierdoor kon het voorkomen dat leerlingen die niet bevorderbaar stonden wel de kans hebben gekregen om door te stromen.  
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hieronder vindt u het percentage van het schooljaar 2018-2019. De gegevens van 2019-2020 worden naar verwachting in januari 2021 gepubliceerd. Anders dan de voorgaande jaren zijn er in het schooljaar 2019-2020 geen centraal examens afgenomen vanwege COVID-19.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In het overzicht zijn geen gegevens opgenomen van het schooljaar 2019-2020 omdat er geen centraal eindexamen is afgenomen. Het vmbo-b overzicht geeft een vertekend beeld, omdat in het schooljaar 2018-2019 slechts een leerling betreft.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven