Dongemond College unit Made

Kempsstraat 15 4921 TB Made

Schoolfoto van Dongemond College unit Made

In het kort

Toelichting van de school

De unit Made heeft de volgende brugklassen: vmbo-basisberoepsgericht tot en met havo. Verder heeft de unit drie vmbo-opleidingen in huis: zorg &welzijn en economie en ondernemen en de gemengd/theoretische leerweg. Ook is er een onderbouw havo aanwezig (t/m havo 3, daarna gaat de leerling naar Raamsdonksveer). In het eerste jaar oriënteren leerlingen van havo/vmbo en havo-niveau zich op zowel een Technasium leerlijn als een Maatschappij leerlijn. Deze laatste is gebaseerd op het Unesco scholenprofiel. Aan het einde van de brugklas kan voor een van beide leerlijnen gekozen worden. Er wordt gewerkt in teams d.w.z. een kleine groep docenten die zich onder leiding van een teamleider gezamenlijk verantwoordelijk weet voor het onderwijs en de begeleiding van een samenhangende groep leerlingen. Het leerklimaat op de unit kan omschreven worden als veilig, gemoedelijk en duidelijk.

Kenmerken van de school

 • Rooms Katholiek
 • Brede Scholengemeenschap
 • Inspirerend
 • Maatwerk
 • Technasium en Unesco

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen in onze regio neemt af en duidelijk zichtbaar in het leerlingenaantal op het Dongemond college in Made.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
567

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven