Dongemond College loc. Made

Kempsstraat 15 4921 TB Made

  • Schoolfoto van Dongemond College loc. Made
  • Schoolfoto van Dongemond College loc. Made
  • Schoolfoto van Dongemond College loc. Made
  • Schoolfoto van Dongemond College loc. Made
  • Schoolfoto van Dongemond College loc. Made

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het meest tevreden zijn de leerlingen over hun mentor. Alle klassen hebben een voldoende gegeven en het gemiddelde cijfer is een 8. Ook tevreden zijn de leerlingen over het gebruik van computers of digibord in de les. Het minst tevreden zijn de leerlingen over de categorie "brede vorming". Vooral de vraag: "Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen?" verdient aandacht op onze school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden veiligheid en geborgenheid erg belangrijk en hebben in ons plan "De veilige school" afspraken gemaakt over gedrag dat past bij het leren en werken in een veilige leeromgeving. In dit plan is ook opgenomen hoe wij handelen als leerlingen deze regels overtreden. Het levendig houden van de gemaakte afspraken krijgt in schooljaar 2023-2024 hoge prioriteit.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Op het Dongemondcollege wordt eens in de twee jaar een oudertevredenheidspeiling gehouden. Uit de tevredenheidspeiling van 2023-2024 blijkt dat ouders en verzorgers het meest tevreden zijn over het aanbod van school dat aansluit op de verschillende niveaus van de kinderen. Ze zijn ook zeer te spreken over het contact dat makkelijk gelegd kan worden met school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven