Niftarlake College

Pauwenkamp 151 3607 GK Maarssen

Schoolfoto van Niftarlake College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid 2023-2024 van de leerlingen van het Niftarlake College is in februari 2024 gemeten onder alle leerlingen. Hieronder vindt u de resultaten per afdeling. De school analyseert ieder jaar de uitkomsten van het afgenomen onderzoek en komt waar nodig tot verbeteracties.

De resultaten m.b.t. de sociale veiligheid op school zijn te vinden onder het kopje sfeer en veiligheid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De tevredenheid over de sfeer en veiligheid 2023-2024 op het Niftarlake College is in februari 2024 gemeten onder alle leerlingen. Dit onderzoek is tezamen met het algemene tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Het Niftarlake College voert een breed veiligheidsbeleid. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is het antipestprotocol. U kunt dit hieronder downloaden.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid 2023-2024 van de ouders van het Niftarlake College is in februari 2024 gemeten onder alle ouders. In dit Schoolvenster worden de schoolbrede resultaten weergegeven. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 2023-2024 heeft de school inmiddels opgepakt om daar waar nodig de kwaliteit verder te verbeteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven