Niftarlake College

Pauwenkamp 151 3607 GK Maarssen

Schoolfoto van Niftarlake College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid 2020-2021 van de leerlingen van het Niftarlake College is in mei 2021 gemeten onder alle leerlingen. De respons van het schoolbrede onderzoek is met 62% aanzienlijk. Hieronder vindt u de resultaten per afdeling. De school analyseert ieder jaar de uitkomsten van het afgenomen onderzoek en komt waar nodig tot verbeteracties.

De resultaten m.b.t. schoolklimaat en veiligheid zijn te vinden onder het kopje sfeer en veiligheid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De tevredenheid naar schoolklimaat en veiligheid 2019-2020 van het Niftarlake College is in februari 2020 gemeten onder alle leerlingen. Dit onderzoek is tezamen met het algemene tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De respons van het schoolbrede onderzoek is met 75% hoog.

Het Niftarlake College voert een breed veiligheidsbeleid. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is het antipestprotocol. U vindt dit onder het icoon "veiligheidsbeleid".

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid 2020-2021 van de ouders van het Niftarlake College is in mei 2021 gemeten onder alle ouders. De respons van het schoolbrede onderzoek is 47%. In dit Schoolvenster worden de schoolbrede resultaten weergegeven. De scores van de tevredenheidspeiling 2020-2021 heeft de school inmiddels opgepakt om de kwaliteit verder te verbeteren.

De resultaten m.b.t. schoolklimaat en veiligheid zijn te vinden onder het kopje sfeer en veiligheid.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven