Porteum Lyceum

De Campus 9 8233 GA Lelystad

Schoolfoto van Porteum Lyceum

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In maart 2015 is in de Medezeggenschapsraad het schoolplan 2015-2018 vastgesteld. Dit schoolplan met als titel 'Onverstoorbaar en standvastig' legt op hoofdlijnen vast wat de koers is die de school de komende jaren zal varen. Die koers op hoofdlijnen zal worden uitgewerkt in actieplannen.

De plannen voor herinrichting van het Lelystadse voortgezet onderwijs zullen waarschijnlijk hun betekenis hebben voor deze actieplannen en er ook toe leiden dat er daarnaast andere (bovenschoolse) actieplannen zullen worden geformuleerd en uitgevoerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In 2013 is het eerste ondersteuningsprofiel voor De Rietlanden opgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven