CSG Comenius, Mariënburg

Achter de Hoven 118 8933 CR Leeuwarden

  • Schoolfoto van CSG Comenius, Mariënburg
  • Schoolfoto van CSG Comenius, Mariënburg
  • Schoolfoto van CSG Comenius, Mariënburg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Opmerkelijk veel leerlingen slagen er op Mariënburg in na een paar jaar op een hoger onderwijsniveau te komen dan het oorspronkelijke advies van de basisschool. Mariënburg heeft dan ook een breed aanbod, gericht op extra ondersteuning en uitdaging. Wie zich goed inzet, kan daar dus flink van profiteren.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zittenblijven in de onderbouw komt op Mariënburg eigenlijk vrijwel niet voor. Maar ook in de bovenbouw slaagt ruim 80 % van de leerlingen erin in één keer de examenklas te bereiken. Met gerichte studie-ondersteuning en maatwerk voor iedereen doen we daar ook erg ons best voor.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Niet alleen de doorstroom in de lagere leerjaren verloopt voor de meeste leerlingen op Mariënburg soepel, ook hebben we altijd meer dan 80 % geslaagde leerlingen. We zijn er trots op dat leerlingen die meer dan één profiel volgen, zelfs nog beter presteren dan de gemiddelde leerling op onze school.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers die leerlingen op Mariënburg in het examenjaar halen, liggen altijd boven de norm die de inspectie hiervoor hanteert. Sommige vakken, zoals natuurkunde op havo en filosofie op atheneum, scoren al jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. Examen doen op Mariënburg legt dan ook een goede basis voor je vervolgstudie!
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven