Vakcollege Rijnmond

Louise de Colignylaan 2 2224 VT Katwijk

  • Schoolfoto van Vakcollege Rijnmond
  • Schoolfoto van Vakcollege Rijnmond
  • Schoolfoto van Vakcollege Rijnmond
  • Schoolfoto van Vakcollege Rijnmond
  • Schoolfoto van Vakcollege Rijnmond

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Zeer tevreden leerlingen!

Zoals u kunt zien blijkt uit onze tevredenheidsonderzoeken dat onze leerlingen zeer tevreden zijn over onze school. We scoren op alle punten hoger dan vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school voert een actief beleid tegen pesten, want veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor leren. Er is een pestprotocol, en uitgebreid preventief programma en als extra maatregelen zijn er assistent-concierges aangesteld met toezichthoudende taken, er is een camerasysteem en er zijn lockers. Ouders geven aan dat ze die veiligheid ook werkelijk ervaren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevreden ouders!

Onze ouders zijn zeer tevreden met ons onderwijs, we score ruim een 8. Ouders zijn zeer betrokken bij de school, de ouderraad fungeert als klankbord naar de directie. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast worden ouders meerdere keren per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkelingen van hun kind. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven