Ichthus College - Academische Route

Jan Ligthartstraat 1A en 5 8265 CJ Kampen

  • HET ICHTHUS COLLEGE
NODIGT UIT
  • Schoolfoto van Ichthus College - Academische Route

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze school is in Kampen en omstreken de enige school met vier kunstvakken als examenvak op de havo en in het vwo. Daarmee onderscheiden wij ons positief. De kunstdocenten geven hun lessen in zowel de onder- als bovenbouw, waardoor de doorlopende leerlijn gewaarborgd blijft. We werken daarbij gedifferentieerd en met digitale methodes, programma’s en met eigen lesmateriaal.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolbeleidsplan van het Ichthus College Kampen is een plan dat niet alleen voortbouwt op ingezette ontwikkelingen gedurende de voorgaande jaren. Het is ook een document dat weergeeft voor welke opdracht we ons stellen. In het beleidsplan geven we aan waar we staan en waar we als school naar toe willen. Het schoolbeleidsplan wordt ook gevoed door het strategisch beleid (Landstede VO), instroomanalyses, uitkomsten enquêtes Kwaliteitscholen.nl en operationele voornemens van teams.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

  • Het samenwerkingsverband informeren over het ondersteuningsaanbod in Kampen opdat zij een dekkend aanbod in de regio kunnen realiseren
  • Ouders en ketenpartners informeren over het ondersteuningsaanbod van het Ichthus College
  • Richting geven aan het professionaliseringsbeleid van de school
  • Beschrijven van de ambities van de school als het gaat om passend onderwijs en leerlingondersteuning

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven