Ichthus College - MAVO en HAVO route

Jan Ligthartstraat 1A en 5 8265 CJ Kampen

  • Schoolfoto van Ichthus College - MAVO en HAVO route
  • Schoolfoto van Ichthus College - MAVO en HAVO route

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Bij ons op het Ichthus College Kampen (Locatie Campus) werken we met de dakpanklassen; tweejarige brugklassen voor tl, tl-havo, havo en havo-vwo. Leerlingen krijgen op het hoogste niveau, maar kunnen als dat nodig is het krijgen van hun eigen niveau, zonder van klas te hoeven wisselen. Hierdoor zie je dat een groot deel van onze leerlingen extra tijd heeft om zich zelf te leren kennen en ontwikkelen, met als resultaat dat meer leerlingen toch in de derde klas boven het basisschooladvies zitten.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. Door te klikken op meer informatie kunt u het ook per profiel inzien.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs heeft in mei 2021 het Ichthus College bezocht. In hun verslag schrijven zij: Wij beoordelen de standaard als Voldoende.

De school heeft pta's en het examenreglement aangeleverd. Onze eigen analyse van een aantal pta's en het examenreglement en de gesprekken met de diverse geledingen bevestigen het beeld dat de toetsing en afsluiting zorgvuldig verloopt en dat de pta's en het examenreglement aan de wettelijke eisen voldoen. De resultaten voor de afdeling havo beoordelen wij als Voldoende. De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die tenminste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. Wij beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan het onderwijs in voldoende mate. Wie breder wil lezen kan het gehele rapport lezen op de site van de onderwijsinspectie of een exemplaar opvragen bij de school.

Terug naar boven