Tender College Praktijkonderwijs

Eenhoornstraat 4 1973 XT IJmuiden

Schoolfoto van Tender College Praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Tender College, goed onderwijs met hart voor de leerling.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen van het Tender College met plezier naar schoolgaan. Er is een veilige leeromgeving,  waarin medewerkers grote betrokkenheid met leerlingen en ouders/verzorgers laten zien. De leerkrachten zorgen voor goed onderwijs, dat betekenisvol is en op maat voor elke leerling. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen zelfredzaam zijn en zo een goede bij hen passende plek in de maatschappij krijgen. Onder kwalitatief goed onderwijs verstaat het Tender College onderwijs met goede opbrengsten; onderwijs dat afgestemd is op de mogelijkheden van de leerlingen en voor de leerlingen aantrekkelijk is. In dit onderwijs worden leerlingen goed begeleid.

Kenmerken van de school

  • talenten uitgangspunt
  • deskundigheid
  • Toeleiding arbeidsmarkt
  • Maatwerk, eigen leerweg

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven