Reynaertcollege, locatie Zoutestraat

Zoutestraat 61 A 4561 XA Hulst

  • Schoolfoto van Reynaertcollege, locatie Zoutestraat
  • Schoolfoto van Reynaertcollege, locatie Zoutestraat
  • Schoolfoto van Reynaertcollege, locatie Zoutestraat
  • Schoolfoto van Reynaertcollege, locatie Zoutestraat
  • Schoolfoto van Reynaertcollege, locatie Zoutestraat

Profielkeuze

Toelichting van de school

Voor zowel havo- als vwo-leerlingen geldt dat zij vanaf het vierde leerjaar onderwijs volgen in een van de vier profielen:

  • cultuur en maatschappij (CM),
  • economie en maatschappij (EM),
  • natuur en gezondheid (NG),
  • natuur en techniek (NT). 

De volgende combinaties van deze profielen zijn mogelijk: NT/NG en EM/CM.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Reynaertcollege is een unieke school – van vmbo tot en met gymnasium - die zich, vanuit een katholieke traditie sterk verbonden voelt met de regio. Het Reynaertcollege is méér dan een school waar goed onderwijs wordt aangeboden en waar leerlingen worden voorbereid op het vervolgonderwijs en de maatschappij; het is een ontmoetingsplaats, een warm nest, een kweekvijver vól talent en een regionale thuishaven waar verbinding ontstaat en herinneringen geboren worden. Het Reynaertcollege is onderdeel van de Stichting VO Zeeuws Vlaanderen.  

We onderscheiden ons door positieve invloed uit te oefenen vanuit een bevlogen grondhouding, door samen te werken én door kansen te bieden aan de ontplooiing, de groei en de ontwikkeling van elke leerling als uniek persoon en dit als uitgangspunt centraal te stellen. Deze waarden geven richting aan ons handelen en de keuzes die we dagelijks maken in de omgang met leerlingen, ouders en collega’s. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Reynaertcollege streeft onderwijs van een hoog cognitief en pedagogisch niveau na, met aandacht voor een brede vorming van de leerlingen, in een sfeer van respect en vertrouwen. Daarbij wil zij uitgaan van de mogelijkheden van de (individuele) leerling. Een goede leerlingenondersteuning is essentieel voor het mogelijk maken van een succesvolle onderwijsloopbaan: door een regelmatige en gestructureerde communicatie tussen leerling en coach/vakdocent wordt het mogelijk om van de betreffende leerling een beeld te blijven houden van zijn leerbehoefte en – stijl, zijn welbevinden en zijn mogelijkheden.

Soms kan het docententeam of de coach tot de conclusie komen dat er aanvullende ondersteuning nodig is. In dat geval wordt er in overleg met de zorgcoördinator, ouders/verzorgen en de leerlinge zelf aanvullende (interne of externe) ondersteuning ingezet. Een goede afstemming tussen de coach, het team, de teamleiding en de functionarissen binnen de ondersteuning is een voorwaarde om een adequate leerlingenondersteuning te kunnen geven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven