Tabor College locatie d'Ampte

Berkhouterweg 5 1624 NS Hoorn

  • Schoolfoto van Tabor College locatie d'Ampte
  • Schoolfoto van Tabor College locatie d'Ampte
  • Schoolfoto van Tabor College locatie d'Ampte
  • Schoolfoto van Tabor College locatie d'Ampte
  • Schoolfoto van Tabor College locatie d'Ampte

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke leerling verdient ondersteuning en aandacht. In het kader van passend onderwijs streeft d’Ampte een onderwijssetting na, waarin docenten in staat zijn een brede basisondersteuning aan te bieden aan de leerlingen. Het beleid is gericht op verdere professionalisering en versterking van de docent en het team op het gebied van onderwijs, pedagogiek, didactiek en omgaan met leerlinggedrag. Dit om ervoor te zorgen dat aan elke leerling een passend onderwijsarrangement kan worden aangeboden. In nauw overleg met ouder(s)/verzorger(s) en eventuele externe instanties wordt getracht om de noodzakelijke ondersteuning binnen de school te bieden. Dit betekent dat we in onze ondersteuningsstructuur extra voorzieningen hebben opgenomen om ook breedteondersteuning te kunnen aanbieden. Hiervan kunnen leerlingen dan tijdelijk gebruik maken. De school is en blijft een onderwijsinstelling met als opdracht de leerling voldoende vaardigheden en kennis bij te brengen, zodat de leerling een diploma behaalt en minimaal conform de landelijke normen presteert. Mocht de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter zijn dan de basis- of breedteondersteuning die wij kunnen bieden, dan zal er binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland passende diepteondersteuning geboden worden voor de leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven