Wolfsbos, locatie ISK

Wolfsbosstraat 7 7905 BZ Hoogeveen

  • Schoolfoto van Wolfsbos, locatie ISK
  • Schoolfoto van Wolfsbos, locatie ISK
  • Schoolfoto van Wolfsbos, locatie ISK
  • Schoolfoto van Wolfsbos, locatie ISK

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij RSG Wolfsbos

RSG Wolfsbos in Hoogeveen staat voor openbaar voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Goed onderwijs zit niet in gebouwen, maar in mensen. Dat typeert ons. Leerlingen kunnen verwachten dat wij nieuwsgierig zijn naar wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat we uitgaan van hun mogelijkheden, want daar zit hun kracht. En dat we samen met hen werken aan hun toekomst.

Voor nadere kennismaking met onze school vindt u via deze link de schoolgids van RSG Wolfsbos.

Hoe we met elkaar omgaan kunt u onder andere vinden in ons leerlingenstatuut.

Locatie Dikkenberg

De locatie Dikkenberg is een kleine, gezellige school met een uniek en flexibel systeem dat kinderen een eerlijke kans biedt op een goede toekomst. De locatie verzorgt Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). We noemen het ook wel speciaal onderwijs. De locatie is bestemd voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij didactische problemen (bijvoorbeeld taal– of rekenproblemen, dyslexie) en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied. De locatie Dikkenberg biedt alle leerwegen binnen het vmbo aan.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Ontmoeting
  • Ontwikkeling
  • Verbinding
  • Ambitie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de daling van de bevolkingsgroei, zitten er minder leerlingen op de basisschool en krijgt de school minder aanmeldingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven