RSG Wolfsbos locatie Dikkenberg

Wolfsbosstraat 7 7905 BZ Hoogeveen

  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos locatie Dikkenberg
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos locatie Dikkenberg
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos locatie Dikkenberg
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos locatie Dikkenberg

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Binnen RSG Wolfsbos wordt passend onderwijs gezien als “goed onderwijs voor iedereen”. Goed onderwijs voor leerlingen met een beperking of juist leerlingen die meer kunnen. We zien de leerlingen als een “uniek” individu met zijn eigen kwaliteiten, beperkingen en onderwijsbehoeften.

In het schoolondersteuningsprofiel (POS) en het ouderrapport kunt u lezen wat we als school allemaal doen om onze leerlingen te begeleiden naar het behalen van een diploma. De profielen zijn met zorg en aandacht opgesteld door diverse mensen binnen onze school. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven