Roelof van Echten College - praktijkonderwijs, vmbo & lwoo

Voltastraat 27 7902 NX Hoogeveen

  • Schoolfoto van Roelof van Echten College - praktijkonderwijs, vmbo & lwoo
  • Schoolfoto van Roelof van Echten College - praktijkonderwijs, vmbo & lwoo
  • Schoolfoto van Roelof van Echten College - praktijkonderwijs, vmbo & lwoo
  • Schoolfoto van Roelof van Echten College - praktijkonderwijs, vmbo & lwoo
  • Schoolfoto van Roelof van Echten College - praktijkonderwijs, vmbo & lwoo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op locatie Voltastraat zijn er brugklassen praktijkonderwijs, vmbo BB, vmbo BB/KB, vmbo KB en vmbo KB/TL (kaderplusklas). In de dakpanklassen basis-kader krijgt de leerling de kans om te ontdekken welke opleiding het beste past bij zijn of haar talenten en interesses. Al vanaf de brugklas stelt de leerling een deel van het eigen lesrooster samen. In de keuze-uren bepaalt de leerling wat hij/zij nodig heeft en bij hem/haar past. De vmbo-leerling kiest wekelijks ook drie theorie-uren waaraan extra tijd wordt besteed. De mentor helpt bij het maken van keuzes. In de bovenbouw zit de leerling op het niveau wat bij hem/haar past.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Roelof van Echten College biedt goed onderwijs. Onze leerlingen zijn goed voorbereid als zij deelnemen aan het examen. We zijn er dan ook trots op dat bijna alle leerlingen in hun examenjaar een diploma behalen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen diploma's en branchecertificaten behalen. Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen deze school met diploma's en/of certificaten verlaat.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle opleidingen van het Roelof van Echten College hebben het basisarrangement. Dit betekent dat we voldoen aan de basiskwaliteit en de wettelijke eisen.

Terug naar boven