Hoofdvaart College, onderdeel van de Dunamare Onderwijs Groep

Paxlaan 20 2131 PZ Hoofddorp

Schoolfoto van Hoofdvaart College, onderdeel van de Dunamare Onderwijs Groep

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Hoofdvaart College heeft als motto, "Een brug naar een kansrijke toekomst". Dit is terug te vinden in de rendementcijfers. Als we specifiek kijken naar het advies van de basisschool en de positie in leerjaar 3 dan zien we dat het Hoofdvaart College leerlingen kansen geeft om op te stromen naar een hoger niveau. Dit betekent dat leerlingen de kans krijgen om op een hoger niveau dan het basisschooladvies, onderwijs te volgen. Leerlingen met een TL/HAVO advies die kiezen voor het Hoofdvaart College (vanwege het aanbod van meer praktisch onderwijs) zullen per definitie onder het niveau van het basisschooladvies scoren aangezien wij geen HAVO onderwijs aanbieden. Wel krijgen deze leerlingen de kans zich in een beroepsrichting te scholen. De grote vraag naar vakmensen en de goede toekomstperspectieven zijn aantrekkelijke vooruitzichten.  

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Hoofdvaart College wil leerlingen kansen bieden en stimuleren om te blijven leren. Ook leerlingen die aan het maximum van hun leercapaciteiten zitten, worden gestimuleerd om door te zetten en te blijven leren.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de onderzochte afdeling vmbo-basis en vmbo-kader voldoende (dd 30 januari 2013). Zie voor details het Inspectierapport in de bijlage.

Terug naar boven