Groot Goylant

Van Linschotenlaan 501 1212 GG Hilversum

Schoolfoto van Groot Goylant

In het kort

Toelichting van de school

VMBO met ambitie

Groot Goylant is een kleine VMBO-school met veel mogelijkheden. Na een tweejarige (heterogene) onderbouw worden leerlingen in leerjaar 3 op het niveau geplaatst waar ze uiteindelijk eindexamen in gaan doen. Voor de ongeveer 400 leerlingen is er een breed aanbod van opleidingen. Leerlingen kunnen kiezen uit 4 beroepsgerichte opleidingen op verschillende niveaus en de theoretische leerweg (mavo).

We hebben op Groot Goylant ook een tweetalige, internationale afdeling waar de leerling de mogelijkheid heeft zijn vmbo-diploma via de tweetalige route te behalen. De tweetalige route is voor alle niveaus en alle opleidingen.

Meer weten? Ga naar Groot Goylant in een overzicht

Of: www.grootgoylant.nl

Kenmerken van de school

  • Rooms Katholiek

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven