C.T. Stork College (OSG)

Fré Cohenstraat 10 7556 PS Hengelo

Schoolfoto van C.T. Stork College (OSG)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, nemen wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken af onder leerlingen.

In het voorjaar van 2021 hebben wij een eigen vragenlijst uitgezet onder onze leerlingen. In de bijlage zijn de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek weergegeven. De school heeft op basis van de uitkomsten enkele verbeterpunten geformuleerd.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een expertgroep van collega’s uit alle geledingen van de school denkt mee over een aantal thema’s die het gesprek op gang brengen in de afdelingen/teams en die ambassadeur is als het gaat om de sociale veiligheid. We werken samen aan een cultuur van waardering, positief denken en complimenteren realiseren. Zij zullen regelmatig evalueren en de thema’s borgen (pesten, LHBT). Zij denken mee over de betekenis van sociale veiligheid. Zij zetten enquêtes uit en maken op grond van een analyse verbetervoorstellen. De expertgroep sociaal veiligheid is mede-eigenaar van de uitvoering van het sociaal veiligheidsplan.

Ook het ondersteuningsteam is mede-eigenaar van het sociaal veiligheidsplan. Daar waar de expertgroep aan de kant van het onderwijs werkzaam is, is het ondersteuningsteam bezig met preventieve activiteiten en randvoorwaarden rondom het onderwijs. Zij signaleren en registreren onveilige situaties en komen tot verbetervoorstellen. We trekken hierin nauw op met partijen als de gemeente, jeugdzorg etc.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven