De Bouwsteen en het Fundament

Anna Reynvaanweg 50 7555 SG Hengelo

  • Schoolfoto van De Bouwsteen en het Fundament
  • Schoolfoto van De Bouwsteen en het Fundament
  • Schoolfoto van De Bouwsteen en het Fundament
  • Schoolfoto van De Bouwsteen en het Fundament
  • Schoolfoto van De Bouwsteen en het Fundament

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft met name het afgelopen halfjaar onder aansturing van de nieuwe directie belangrijke verbeteringen in de onderwijskwaliteit gerealiseerd.Het ontwikkelingsperspectief als richtlijn voor de leerroute van een leerling, is onder leiding van de commissie voor de begeleiding ingevoerd. Het opbrengstgericht werken is voldoende zichtbaar in het onderwijsleerproces,hoewel daarbij de aantekening past dat er verschillen zijn tussen de leraren.Niet alle (norm)indicatoren zijn positief beoordeeld. De evaluatie van de perspectiefplannen moet zorgvuldiger. Ook de planmatige uitvoering van het onderwijs moet beter. Deze laatste indicatoren hangen nauw samen met de wijze waarop de school haar onderwijs aantoonbaar op de individuele leerling afstemt. Daarin zijn nog maatregelen noodzakelijk.Tot slot vraagt de systematische zorg voor de kwaliteit ook aandacht. De directie heeft daarmee een begin gemaakt, maar de resultaten van evaluaties en de vervolgmaatregelen zijn nog onvoldoende zichtbaar.

De Inspectie van het Onderwijs kent aan de vso De Bouwsteen het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een themaonderzoek.

Terug naar boven