Dr. Knippenbergcollege

Rembrandtlaan 30 5702 XZ Helmond

Schoolfoto van Dr. Knippenbergcollege

In het kort

Toelichting van de school

Het gonst op het Dr. Knippenbergcollege, school voor mavo, havo en vwo. De meest dynamische school van Helmond is constant in beweging. Er wordt gepassioneerd gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs en sociale vaardigheden. We investeren in vooruitgang om naadloos te blijven aansluiten bij de realiteit van de dag en de steeds veranderende maatschappij. Dat laten we ook zien met ons flexrooster, waar naast een vast rooster ook eigen lessen of trainingen gekozen kunnen worden. Leren voor je diploma, maar ook je eigen vaardigheden ontwikkelen en jezelf beter leren kennen. Dat vinden wij belangrijk en zullen leerlingen in tweewekelijkse gesprekken met hun coach ook steeds bespreken. Een fijne, veilige school waar we trots zijn op onze 1700 leerlingen. We zien ze groeien en actief deelnemen aan de binnen- en buitenlesactiviteiten. Met het rijke aanbod aan lessen en activiteiten kunnen onze leerlingen zichzelf ontdekken en in de volle breedte ontplooien. Op het Dr. Knippenbergcollege dagen we medewerkers en leerlingen uit te laten zien wie ze zijn. Schoolresultaten zijn daarbij een onafhankelijke graadmeter. Het welbevinden van iedereen op onze school een tastbaar bewijs. Laat je zien! We werken met drie verschillende talentgebieden, speerpunten van de school: Technologie, Sport en Vorm&Media. Uniek zijn daarnaast onder meer onze jaarlijkse musical en de innovatieve onderwijsvorm Domeinonderwijs. Het Dr. Knippenbergcollege: meer dan een school.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t
  • havo
  • havo / vwo
  • vwo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t
  • havo
  • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1670

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven