SO De Pyler

Meezenbroekerweg 5 6412 VK Heerlen

  • De Pyler en omgeving
  • De Pyler en omgeving
  • SO/VSO DE Pyler en omgeving
  • SO/VSO De Pyler en omgeving
  • SO/VSO De Pyler praktijkruimte

In het kort

Toelichting van de school

MAATWERK OP WEG NAAR EEN DIPLOMA

VSO de Pyler is dé school voor jongeren van 12 tot en met 20 jaar die naar het speciaal voortgezet onderwijs gaan of die een MBO-opleiding niveau 1 volgen. VSO de Pyler biedt de leerlingen onderwijstrajecten aan waar zij binnen een prettige, veilige en gestructureerde leeromgeving de kans krijgen zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Wij kijken met een positieve blik naar onze leerlingen en doen er alles aan om talenten tot bloei te laten komen. Op de Pyler ontwikkelen leerlingen niet alleen hun (vak)kennis, maar leren ook goed omgaan met zichzelf en anderen. Samen met de leerlingen en ouders zorgen wij voor de meest passende begeleiding richting vervolgonderwijs, arbeid of zinvolle dagbesteding. 

Algemeen: Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen met overwegend externaliserend/oppositioneel gedrag waarbij de aanpak gericht is op gedragsregulatie. Deze leerlingen worden binnen de leerroute Entree geplaatst en hebben als uitstroomprofiel vervolgonderwijs of arbeid. Anderzijds wordt er onderwijs geboden aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of kenmerken hiervan, met mogelijke comorbide problematiek, waarbij de aanpak gericht is op autisme specifieke behoeftes. Deze leerlingen worden binnen de leerroute VMBO BBL E&O (economie en onderneming) of VMBO KBL E&O geplaatst en hebben als uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Daarnaast biedt VSO De Pyler onderwijs-zorgarrangementen aan leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek. Deze leerlingen worden binnen de leerroute VSO-PRO geplaatst en hebben als uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding.

Kenmerken van de school

  • Solidariteit
  • Eigenaarschap
  • Professionaliteit
  • Betekenisvol

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven