Vrijeschool Parkstad

Akerstraat 115 6417 BM Heerlen

  • De kunstvakken vormen een essentieel onderdeel van het gehele onderwijsaanbod. Muzikale vorming, drama, textiel, etc.
  • De kunstvakken vormen een essentieel onderdeel van het gehele onderwijsaanbod. Houtbewerking, smeden, drama, textiel, etc.
  • De kunstvakken vormen een essentieel onderdeel van het gehele onderwijsaanbod. Muzikale vorming: elke week muziek en koor
  • Vanaf leerjaar 4, werken leerlingen zelfstandig in een leerpark. Naast de mentor heeft iedere leerling ook een coach.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Vrijeschool Parkstad is een school in wording, met een vraaggestuurde bovenbouw.

Het percentage respondenten wordt beïnvloed  door de aantallen leerlingen per schooltype. Leerlingen worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de school en dit is ook terug te zien in deze resultaten, die een stijgende lijn vertonen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dit schooljaar voor het eerst inzichtelijk onderzocht. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven