Vrijeschool Parkstad onderdeel van het Grotiuscollege

Drieschstraat 1 6412 XX Heerlen

Schoolfoto van Vrijeschool Parkstad onderdeel van het Grotiuscollege

In het kort

Toelichting van de school

Vrijeschool Parkstad wil kinderen in de regio begeleiden in het ontdekken en tot ontplooiing brengen van hun persoonlijkheid en talenten. We bieden een basis voor een brede, algemene vorming en een ontwikkeling die aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Hierdoor kunnen leerlingen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven en met een sterke vrije persoonlijkheid een eigen plek kunnen vinden in de toekomstige, snel veranderende maatschappij.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas
  • havo
  • atheneum

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t
  • havo
  • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?