De Nieuwe Thermen

Mgr. Schrijnenstraat 20 6417 XZ Heerlen

  • Schoolfoto van De Nieuwe Thermen
  • Schoolfoto van De Nieuwe Thermen
  • Schoolfoto van De Nieuwe Thermen
  • Schoolfoto van De Nieuwe Thermen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Nieuwe Thermen is een school voor vmbo-t en/of havo.

Leerlingen die zich aanmelden dienen dus een vmbo-k/t, vmbo-t of havo advies te hebben. Minimaal vmbo-t is wel een pré.

Door het unieke onderwijsconcept is naast het schooladvies belangrijk, dat leerling over de juist executieve vaardigheden beschikt of dat deze goed ontwikkelbaar zijn.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De visie van Nieuwe Thermen is dat doubleren alleen bij hoge uitzondering mogelijk is, aangezien zelden in het belang van het kind is om een jaar over te doen.

Op Nieuwe Thermen volgen de leerlingen twee jaar onderbouw vmbo-t/havo. In leerjaar 1 volgen de leerlingen vooral vmbo-t met havo-opdrachten. De leerlingen krijgen cijfers op zowel vmbo-t als havo-niveau. In leerjaar 2 volgen de leerlingen per vak vmbo-t of havo-niveau en krijgen ze dus ook per vak een vmbo-t of havo-cijfer. Aan het einde van de tweede klas wordt bekeken of de leerling vmbo-t examen gaat doen (dit schoolexamen start in leerjaar 3) of nog een jaar onderbouw (leerjaar 3) havo volgt om zo goed mogelijk voorbereid door te stromen naar de bovenbouw havo. Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen eind leerjaar 2 voor doorstroom naar leerjaar 3 vmbo-t, stroomt een leerling uit naar leerjaar 3 kader op een andere school.   

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Doordat het Brin-nummer van De Nieuwe Thermen gekoppeld is aan een andere vestiging, nl. Sintermeertencollege, kloppen de gegevens niet voor Nieuwe Thermen.

Terug naar boven