Kennemer College Mavo-Havo

Plesmanweg 450 1965 BD Heemskerk

In deze luchtfoto zie je ons schoolgebouw in de voorgrond.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De uitkomsten van de leerlingenenquête laten - over de afgelopen jaren - zien dat leerlingen over het algemeen tevreden zijn over de school.

Uiteraard zijn er verbeterpunten; de school is constant in beweging en de schoolleiding werkt voortdurend aan het verwerken van suggesties en aanbevelingen die vanuit de leerlingen en het personeel worden gedaan. Naast de ontwikkelingen in het fysieke onderwijs en in de leeromgeving op school is het afgelopen schooljaar opnieuw hard gewerkt om ook de digitale omgeving van onze leerlingen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Zo kan met onderwijs op afstand toch een plezierige en veilige werkomgeving worden gecreëerd waarin leerlingen kunnen excelleren. 

De uitslag van de meest recente leerlingenenquête (2021-2022) geeft een waarderingscijfer van 6,7. Daarbij moet worden aangetekend dat hier het gemiddelde cijfer van alleen klas 3 wordt gepubliceerd. Het algemene waarderingscijfer ligt iets hoger: 6,8. Het genoemde tevredenheidsonderzoek laat zien dat we op bijna alle vlakken boven de 6,6 scoren. De uitdaging voor alle leerlingen wordt becijferd met een 6,8, eigentijds onderwijs scoort een 7,3, alleen brede vorming blijft wat achter met een 5,6. Bij brede vorming speelt de koppeling van het onderwijs aan de actualiteit, aan extra activiteiten en aan het belang van de vakken nadat je van school af bent een belangrijke rol. Hier kunnen we zeker nog wat winnen, maar helaas zijn de extra activiteiten in dit kader nu (in post Corona-tijd) niet aan de orde.

Waar we supertrots op zijn is de waardering van onze leerlingen voor de sfeer en de veiligheid op school: sfeer scoort prima met een mooie 7,5, en onze leerlingen scoren de veiligheid op de school met maar liefst een 9,5. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het behouden en bevorderen van een veilig schoolklimaat is onontbeerlijk voor een prettige leer- en werkomgeving. Binnen de kaders van de schoolorganisatie heeft het sociaal veiligheidsplan een stevige basis en is de veiligheid van medewerkers en leerlingen een groot goed. Daarnaast zijn veel aspecten van de veiligheid regelmatig onderwerp van gesprek en wordt constant gewerkt aan handhaving en verbetering van de voorwaarden. Het Veiligheidsplan, waarin veiligheidsbeleid en -ontwikkeling staan beschreven, is beschikbaar via de website.

Voor meer informatie over sociale veiligheid : 

https://mavo.kennemercollege.nl/sociaal-veiligheidsplan/

Waar we supertrots op zijn is de waardering van onze leerlingen vanuit de leerlingenenquête voor de sfeer op school met een mooie 7,5. 

Bovendien scoren onze leerlingen de veiligheid op de school met maar liefst een 9,5. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De meest recent afgenomen enquête laat zien dat de ouders van onze leerlingen een hoge mate van tevredenheid laten zien. De ouders waarderen het Kennemer College mavo-havo met maar liefst een 8,4. Daarbij zijn de inhoud en vormgeving van het onderwijs aan de orde gekomen, evenals talentontwikkeling, brede voorbereiding op de samenleving en communicatie. 

De school vindt het dan ook van groot belang dat de communicatie met ouders direct en soepel verloopt. Via email, nieuwbrieven en website wordt gewaarborgd dat de informatie helder en actueel is en dat ouders de school zonder problemen kunnen bereiken.

Daarnaast onderhoudt de school stevige contacten met ouders middels de ouderraad en MR; de mening van de ouders wordt zeer gewaardeerd en meegenomen in de besluitvorming en de inrichting van het onderwijs. Het Inspectierapport laat zien dat de school gewaardeerd wordt als ‘GOED’ waar het gaat om zicht op de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van de leerlingen. Met het gepersonaliseerd leren en met de persoonlijke aandacht voor alle leerlingen wordt steeds nadrukkelijker geleerd en gewerkt in een plezierige, veilige leeromgeving met aandacht voor optimale ontwikkeling en goede resultaten. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven