Dalí College mavo-havo met aandacht

Plesmanweg 450 1965 BD Heemskerk

  • Schoolfoto van Dalí College mavo-havo met aandacht
  • Schoolfoto van Dalí College mavo-havo met aandacht
  • Schoolfoto van Dalí College mavo-havo met aandacht
  • Schoolfoto van Dalí College mavo-havo met aandacht
  • Schoolfoto van Dalí College mavo-havo met aandacht

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De uitkomsten van de leerlingenenquête laten - over de afgelopen jaren - zien dat leerlingen over het algemeen tevreden zijn over de school.

Uiteraard zijn er verbeterpunten; de school is constant in beweging en de schoolleiding werkt voortdurend aan het verwerken van suggesties en aanbevelingen die vanuit de leerlingen, ouders en het personeel worden gedaan. Naast de ontwikkelingen in het onderwijs en in de leeromgeving op school is het afgelopen schooljaar opnieuw hard gewerkt om de leeromgeving van onze leerlingen zo optimaal mogelijk te laten zijn. 

De uitslag van de meest recente leerlingenenquête (LAKS 2022-2023) geeft een waarderingscijfer van 6,5 van onze mavoleerlingen en een 6,6 van onze havoleerlingen. Waar we supertrots op zijn is de waardering van onze leerlingen voor de sfeer en de veiligheid op school: sfeer scoort prima met een 8 bij onze brugklasleerlingen, een mooie 7,1 bij de mavoleerlingen en met een 6,9 bij de havoleerlingen, en onze leerlingen scoren de veiligheid op de school met maar liefst een 9,3 en een 9.2. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het behouden en bevorderen van een veilig schoolklimaat is onontbeerlijk voor een prettige leer- en werkomgeving. Binnen de kaders van de schoolorganisatie heeft het sociaal veiligheidsplan een stevige basis en is de veiligheid van medewerkers en leerlingen een groot goed. Daarnaast zijn veel aspecten van de veiligheid regelmatig onderwerp van gesprek en wordt constant gewerkt aan handhaving en verbetering van de voorwaarden. Het Veiligheidsplan, waarin veiligheidsbeleid en -ontwikkeling staan beschreven, is beschikbaar via de website.

Voor meer informatie over sociale veiligheid : https://www.dalicollege.nl/sociaal-veiligheidsplan/

Waar we supertrots op zijn is de waardering van onze leerlingen vanuit de leerlingenenquête voor de sfeer op school met een mooie 7,1 (mavo) en 6,9 (havo). 

Bovendien scoren onze leerlingen de veiligheid op de school met maar liefst een 9,3 (mavo) en 9,2 (havo). 


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De meest recent afgenomen enquête laat zien dat de ouders van onze leerlingen een hoge mate van tevredenheid laten zien. De ouders waarderen het Dalí College mavo-havo met maar liefst een 8,4. Daarbij zijn de inhoud en vormgeving van het onderwijs aan de orde gekomen, evenals talentontwikkeling, brede voorbereiding op de samenleving en communicatie. 

De school vindt het dan ook van groot belang dat de communicatie met ouders direct en soepel verloopt. Via email, nieuwbrieven en website wordt gewaarborgd dat de informatie helder en actueel is en dat ouders de school zonder problemen kunnen bereiken.

Daarnaast onderhoudt de school stevige contacten met ouders middels de ouderraad en MR; de mening van de ouders wordt zeer gewaardeerd en meegenomen in de besluitvorming en de inrichting van het onderwijs. Het Inspectierapport laat zien dat de school gewaardeerd wordt als ‘GOED’ waar het gaat om zicht op de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van de leerlingen. Met het gepersonaliseerd leren en met de persoonlijke aandacht voor alle leerlingen wordt steeds nadrukkelijker geleerd en gewerkt in een plezierige, veilige leeromgeving met aandacht voor optimale ontwikkeling en goede resultaten. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven