Assink lyceum locatie Van Brakelstraat

Van Brakelstraat 1 7482 VV Haaksbergen

Schoolfoto van Assink lyceum locatie Van Brakelstraat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Assink lyceum meet elk jaar de tevredenheid onder ouders en leerlingen. Dit doen we enerzijds ter verantwoording, anderzijds gebruiken we de uitkomsten ook intern om met ouders en leerlingen in gesprek te komen en op basis van uitkomsten zaken aan te pakken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Assink lyceum meet elk jaar de tevredenheid onder ouders en leerlingen. Dit doen we enerzijds ter verantwoording, anderzijds gebruiken we de uitkomsten ook intern om met ouders en leerlingen in gesprek te komen en op basis van uitkomsten zaken aan te pakken.

Afgelopen schooljaar (2015/ 2016) hebben in totaal 150 ouders meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek. Dit zijn meer ouders dan door scholen op de kaart wordt weergegeven omdat we ook ouders uit leerjaar 1 & 2 hebben bevraagd. Scholen op de kaart laat alleen de uitkomsten van de ouders van leerjaar 3 zien. Het Assink lyceum vraagt juist meer ouders naar hun tevredenheid omdat we graag over alle leerjaren willen weten hoe tevreden de ouders zijn over het onderwijs op de locatie van Brakelstraat.

Gezamenlijk geven de ouders van leerlingen uit leerjaar 1,2 & 3 een 7,6 voor de tevredenheid. Dit is nagenoeg gelijk aan de tevredenheid van alleen de ouders uit leerjaar 3, een 7,5.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven