Martinuscollege

De Aanloop 6 1613 KW Grootebroek

  • We bieden modern onderwijs waarbij we onze leerlingen, ook digitaal, goed voorbereiden op hun vervolgopleiding.
  • Wij hebben aandacht voor de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers.
  • Een goede sfeer is belangrijk voor een fijne schooltijd.  Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan.
  • Voor onze leerlingen zijn er genoeg fijne studieplekken om rustig te leren; alleen of in groepjes.
  • Ons onderwijs is kleinschalig georganiseerd in een ruime moderne school. Er is veel ruimte binnen en buiten.

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het pestprotocol van de school vindt u een beschrijving van signalen van pestgedrag, activiteiten om pestgedrag te voorkomen en de aanpak van pesten. Het Martinuscollege vindt het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school. Niet alleen omdat dit op zich al belangrijk is, maar ook omdat dit een voorwaarde is om goed te kunnen leren. Daarom spant iedereen zich in om het Martinuscollege een veilige school te laten zijn. In dit verband is onder andere een convenant getekend met de politie.Een goede sfeer in de klas en op school vinden wij belangrijk. Daarom besteden wij veel aandacht aan de opvang van onze leerlingen. Verhoudingen tussen leerlingen onderling kunnen soms verstoord worden door pesten. Het Martinuscollege vindt pesten onacceptabel en streeft naar een gezamenlijke aanpak bij pestproblemen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven